Bio

Tomas Vanheste is journalist. Hij schrijft reportages, interviews en onderzoeksverhalen voor tal van Vlaamse en Nederlandse media. Bij het collectief onderzoekzoeksjournalisten The Investigative Desk verdiept hij zich in het Europese beleid op het terrein van milieu en landbouw. Hij is tevens adjunct-hoofdredacteur van Ons Erfdeel/de lage landen. Daar buigt hij zich als Nederbelg over de culturele en maatschappelijke verbindingen en spanningen tussen Nederland en Vlaanderen.

Foto Flip Franssen

Tomas is een mengelmoes van Belg, Nederlander en Europeaan. Hij is geboren in Oostende (1968), groeide op in Nijmegen en studeerde in Enschede wijsbegeerte van wetenschap, technologie en samenleving in combinatie met toegepaste wiskunde. In Twente promoveerde hij ook, op de dissertatie Copernicus is ziek (1996), waarin hij, dixit NRC Handelsblad, ‘op scherpzinnige wijze’ de wetenschappelijke pretenties van New-Agedenkers tegen het licht hield.

Hij werkte als fondsredacteur bij uitgeverij De Bezige Bij en als onderzoeker bij de afdeling Bestuursinformatie van de Gemeente Utrecht, voor hij zich aan een journalistieke loopbaan waagde. Die begon in 2004 bij opinieweekblad Vrij Nederland. In 2013 stortte hij zich in het avontuur van het digitale platform De Correspondent, alwaar hij correspondent Europa tussen macht en verbeelding was.

Sinds begin 2020 is hij werkzaam als zelfstandig journalist bij het eenmansbedrijfje ‘De stille pen’. Op zijn gelijknamige blog waagt hij zich aan persoonlijk getoonzette recensies en beschouwingen.

Recente publicaties

‘De Maas: van breuklijn tot brug tussen de Lage Landen’ Over de Vlaams-Nederlandse samenwerking aan de Gemeenschappelijke Maas in tijden waarin dramatische overstromingen en langdurige droogte elkaar afwisselen, de lage landen 2022/4

‘Alles voor de opvoeding en ontvoogding van de reiziger’ Over de ideologische inzet van toerismepromotoren, de lage landen 2022/4

‘Hopman Kevin Absillis strijdt voor de eer van Conscience’ Over Het slechte geweten van Vlaanderen op de lage landen, 27 oktober 2022

‘Nooit helemaal Nederlander’ Over Vlaamse schrijvers in het land van de vrijheid, de landen 2022/3 Engelse versie Never Completely Dutch op the low countries

‘Het beloofde land aan de andere kant van de grens’ Over migratiebewegingen tussen België en Nederland, de lage landen 2022/3 Engelse versie The Promised Land at the Other Side of the Border op the low countries

‘Wegwandelen uit een verstikkend leven’ Over Ik = cartograaf van Jeroen Theunissen in De Groene Amsterdammer, 25 mei 2022

‘Geopolitiek in pocketformaat’ Rondgang over de staat van de Vlaams-Nederlandse samenwerking, de lage landen 2022/2

‘De jongen voor wie weer geen plek was’ Bijdrage aan het boek Een alledaags wonder. 50 verhalen over verbinding en betrokkenheid, Lannoo, 26 april 2022

‘Flirten met de grens en het beest in jezelf’ Over de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van de gangmakers van de Vlaams-Nederlandse samenwerking, de lage landen, 30 maart 2022

‘Saneren is een rekkelijk begrip in Vlaanderen’ Over het bodemsaneringsproject bij 3M, Knack, 22 maart 2022

‘De kunst van het wegkijken’ Reconstructie van de PFOS-affaire met Tim Luimes, Knack, 9 maart 2022

Groene EU-subsidie maakt de grootste Nederlandse veehouder alleen maar groter’ en ‘Hoe Europa een Nederlandse varkensboer met lak de regels vetmest’ Tweeluik over de besteding van het Europese landbouwgeld met Sergio Nieto Solis op Follow The Money, 5 en 11 maart 2022

Hoe de verschillen tussen Nederland en België in de EU steeds meer opspelen’ Essayreview over vier recente Europaboeken, de lage landen 2022/1

‘Van der Straeten versus Demir. Vergeten de ministers de echte strijd romdom duurzame energie niet te voeren?’ Over de hotsende botsende Belgische energiepolitiek, Knack, 15 december 2021

‘Laat de maximale huurprijs niet bepalen door de gekte van de markt’ Over de wooncrisis en de vraag of Vlaamse steden iets van Amsterdam kunnen leren, Knack, 15 december 2021

‘Nederbelgische schrijvers’ In gesprek met Joke van Leeuwen, Marc Reugebrink en Rob van Essen over hun land van aankomst, Wilfried najaar 2021

De twee Limburgen, één taal, één volkslied, maar een diepe rivier die hun scheidt’ Over de moeizame grensoverschrijdende samenwerking tussen beide Limburgen, de lage landen, 2021/4

‘Een zee van abstracties‘ Bespreking van Luuk van Middelaars Een Europees pandemonium, De Groene Amsterdammer, 18 november 2021

‘Vlaanderen verpest de positie van België’ Rondgang over COP26, de klimaatconferentie in Glasgow, Knack, 27 oktober 2021

‘De geschiedenis van Dowaai is groots, maar heeft de stad ook een toekomst?’ Portret van stadje dat deelachtig is aan de Noord-Franse malaise maar waar een Chinese investeerder nu de ideale plek in ziet om een mondiaal centrum voor de productie van accu’s te vestigen, de lage landen en les plats pays, 4 oktober 2021

‘Onze eigen overheid is criminineler dan 3M’ Interview met milieujuriste Isabelle Larmuseau over de PFOS-affaire, de publieke moraal van de Vlaamse overheid en haar drijfveren, Knack, 8 september 2021

‘Grote ambitie zonder grote omwenteling’ Over de focus op technologische oplossing in de Green Deal, gastbijdrage voor het Rathenau Instituut, 6 september 2021

‘Zo’n zware stap is verplichte vaccinatie niet’ Interview met professor gezondheidsrecht Tom Balthazar over de verplichte vaccinatie, de coronapas, de klimaatcrisis en zijn broer, Knack, 25 augustus 2021

‘North Sea Port: olieman van de Vlaams-Nederlandse samenwerking en de groene transitie’ Reportage over de fusie van de havens van Gent, Terneuzen en Vlissingen, de lage landen 2021/3

‘Naar een overgeveriger, overgaveriger leven’ Recensie van Gehuwde rotsen van Jan Lauwereyns, de lage landen, 25 augustus 2021

‘Ministers Ducarme en Clarinval hielpen Belgische boeren om een verbod op pesticiden te omzeilen’ Onderzoek naar de ontheffingen voor neonicotinoïden, Knack, 7 juli 2021

‘In Bricoland’ Reportage over oude landschappen en nieuwe natuur in het achterland langs de Vlaams-Nederlandse grens, Wilfried zomer 2021

‘Hoe de grens verdwijnt in het Verdronken Land van Saeftinghe‘ Reportage over hoe uit de pijn en tweedracht rond de Hedwigepolder een gezamenlijk Vlaams-Nederlands plan werd geboren om de hele streek nieuw leven in te blazen, de lage landen 2021/2

Creatief met corona: good practices uit de cultuursector in Nederland en Vlaanderen’ Verslag van het netwerkmoment van de Vlaams-Nederlandse samenwerking, de lage landen, 5 mei 2021

‘Kampioen pretentieuze praat’ Over de hoogmoed van de Europese Unie, Wilfried lente 2021

‘We moeten afscheid nemen van de natuurlijke Noordzee‘ Over de vraag of het Nederland en Vlaanderen gelukt is te voldoen aan het Duurzame Ontwikkelingsdoel tegen 2020 de zee- en kunstecosystemen op duurzame wijze te beschermen, de lage landen 2021/1

‘Alleen het aanpakken van de marktpositie is onvoldoende‘ Over de pogingen van de Europese Commissie big tech aan banden te leggen, gastbijdrage voor het Rathenau Instituut, 11 maart 2021

‘Waterstof: de rockster van de duurzame economie?‘ Over de religieuze trekjes van het geloof in waterstof en de noodzaak van een open debat over de mogelijkheden en beperkingen van deze technologie, gastbijdrage voor het Rathenau Instituut, 5 februari 2021

‘Niet begrijpen, niet oordelen, ondergaan‘ Bespreking van De tuinen van Buitenzorg van Jan Brokken, de lage landen, 4 februari 2021

‘Killer robots. Waarom internationale afspraken nodig zijn‘ Over de snelle ontwikkeling van dodelijke autonome wapens en het moeizame gevecht om deze aan banden te leggen, gastbijdrage voor het Rathenau Instituut, 4 januari 2021

‘Werk aan de winkel voor een schoon Europa‘ Over de lange, hobbelige weg naar een uitbanning van giftige chemicaliën, gastbijdrage voor het Rathenau Instituut, 27 november 2020

‘Hoe België Congo geen beschaving maar onderdrukking en uitbuiting bracht‘ Bespreking van het boek Koloniaal Congo, de lage landen, 11 november 2020

‘Een schaamtevol verlangen een internationale Belg te zijn‘ Column over mijn ervaringen als Nederbelg, Wilifried herfst 2020

‘Een oplossing op zoek naar draagvlak: opslag van CO2‘ Waarom een maatschappelijk debat over een omstreden technologie waarvan de burgers de kosten moeten dragen broodnodig is, gastbijdrage voor het Rathenau Instituut, 27 oktober 2020

‘België hoopt op een wonder‘ Over de nieuwe Belgische regering in De Groene Amsterdammer, 30 september 2020

‘Hoe vult Europa het verlangen naar technologische soevereiniteit in?‘Over het nieuwe buzzwoord in Brussel, gastbijdrage voor het Rathenau Instituut, 30 september 2020

‘Men is hier supercynisch‘ Hoe corona de Belgische ziekte heeft verergerd, in De Groene Amsterdammer, 30 september 2020

‘De bede tot onze wortels‘ Over Luuk Gruwez’ verlangen dat niets ophoudt, de lage landen, 25 augustus 2020

‘Laten we ons wapenen met kennis en diplomatie‘ Waarom een geloofwaardige Europese defensiepolitiek een gemeenschappelijke visie vergt op wat de grootste veiligheidsdreigingen zijn en welke militaire capaciteiten Europa in antwoord daarop dient te ontwikkelen, gastbijdrage voor het Rathenau Instituut, 27 augustus 2020

‘Voorbij de steun aan aardappelen, vlees en bieten‘ Hoe het Europese landbouwbeleid en de Green Deal botsen, gastbijdrage voor het Rathenau Instituut, 24 juli 2020

‘Democratisch debat vergt meer dan bestrijding desinformatie‘ Waarom de Europese Commissie zich in de strijd rondom de juiste aanpak van de coronacrisis beter niet opstelt als neutrale scheidsrechter van feit en fictie, gastbijdrage voor het Rathenau Instituut, 25 juni 2020

‘Betrek burgers en wetenschappers van allerlei pluimage bij de coronacrisis‘ Waarom het noodzakelijk is de eenzijdige focus op virologische en medische kennis te doorbreken, gastbijdrage voor het Rathenau Instituut, 14 mei 2020

‘De lokroep van de wolven‘ Over Belgische oorlogsherinneringen in grijstinten, De Groene Amsterdammer, 15 april 2020

‘Je haalt stemmen met prietpraat‘ Over Bëlgie als (mislukt?) laboratorium voor Europa, De Groene Amsterdammer, 25 maart 2020

‘Bannen, behouden of bewerken?‘ Over wat te doen met “foute boeken”, de lage landen 2020/1

De stille pen