Bio

Tomas Vanheste is journalist. Hij schrijft reportages, interviews en onderzoeksverhalen voor het Vlaamse actualiteitenmagazine Knack, het Nederlandse opinieweekblad  De Groene Amsterdammer, de raconteur van België Wilfried en denktank Rathenau Instituut. Bij het collectief onderzoekzoeksjournalisten The Investigative Desk verdiept hij zich in het Europese beleid op het terrein van klimaat, milieu en landbouw. Hij is tevens adjunct-hoofdredacteur van Ons Erfdeel/de lage landen. Daar buigt hij zich als Nederbelg over de culturele en maatschappelijke verbindingen en spanningen tussen Nederland en Vlaanderen.

Foto Flip Franssen

Tomas is een mengelmoes van Belg, Nederlander en Europeaan. Hij is geboren in Oostende (1968), groeide op in Nijmegen en studeerde in Enschede wijsbegeerte van wetenschap, technologie en samenleving in combinatie met toegepaste wiskunde. In Twente promoveerde hij ook, op de dissertatie Copernicus is ziek (1996), waarin hij, dixit NRC Handelsblad, ‘op scherpzinnige wijze’ de wetenschappelijke pretenties van New-Agedenkers tegen het licht hield.

Hij werkte als fondsredacteur bij uitgeverij De Bezige Bij en als onderzoeker bij de afdeling Bestuursinformatie van de Gemeente Utrecht, voor hij zich aan een journalistieke loopbaan waagde. Die begon in 2004 bij opinieweekblad Vrij Nederland. In 2013 stortte hij zich in het avontuur van het digitale platform De Correspondent, alwaar hij correspondent Europa tussen macht en verbeelding was.

Sinds begin 2020 is hij werkzaam als zelfstandig journalist bij het eenmansbedrijfje ‘De stille pen’, dat kantoor houdt op een zolderkamertje in het wonderschone Gent en bij de aangename co-workingplek Watt Factory. 

Op zijn blog ‘De stille pen’ waagt hij zich aan persoonlijk getoonzette recensies en beschouwingen.

Recente publicaties

‘De twee Limburgen: één taal, één volkslied, maar een diepe rivier die hen scheidt‘, reportage over de grensoverschrijdende samenwerking in Limburg, in de lage landen 2021/4

‘Nederbelgische schrijvers’, in gesprek met Joke van Leeuwen, Marc Reugebrink en Rob van Essen over hun land van aankomst, in Wilfried najaar 2021

‘Een zee van abstracties‘, bespreking van Luuk van Middelaars Een Europees pandemonium in De Groene Amsterdammer, 18 november 2021

‘Vlaanderen verpest de positie van België’, rondgang over COP26, de klimaatconferentie in Glasgow in Knack, 27 oktober 2021

‘De geschiedenis van Dowaai is groots, maar heeft de stad ook een toekomst?’, portret van stadje dat deelachtig is aan de Noord-Franse malaise maar waar een Chinese investeerder nu de ideale plek in ziet om een mondiaal centrum voor de productie van accu’s te vestigen, op de lage landen en les plats pays, 4 oktober 2021

‘Onze eigen overheid is criminineler dan 3M’, interview met milieujuriste Isabelle Larmuseau over de PFOS-affaire, de publieke moraal van de Vlaamse overheid en haar drijfveren in Knack, 8 september 2021

‘Grote ambitie zonder grote omwenteling’, over de focus op technologische oplossing in de Green Deal, gastbijdrage voor het Rathenau Instituut, 6 september 2021

‘Zo’n zware stap is verplichte vaccinatie niet’, interview met professor gezondheidsrecht Tom Balthazar over de verplichte vaccinatie, de coronapas, de klimaatcrisis en zijn broer In Knack, 25 augustus 2021

‘North Sea Port: olieman van de Vlaams-Nederlandse samenwerking en de groene transitie’, reportage over de fusie van de havens van Gent, Terneuzen en Vlissingen in de lage landen 2021/3

‘Naar een overgeveriger, overgaveriger leven’, recensie van Gehuwde rotsen van Jan Lauwereyns op de lage landen, 25 augustus 2021

‘Ministers Ducarme en Clarinval hielpen Belgische boeren om een verbod op pesticiden te omzeilen’, onderzoek naar de ontheffingen voor neonicotinoïden in Knack, 7 juli 2021

‘In Bricoland’, reportage over oude landschappen en nieuwe natuur in het achterland langs de Vlaams-Nederlandse grens in Wilfried zomer 2021

“Hoe de grens verdwijnt in het Verdronken Land van Saeftinghe”, een reportage over hoe uit de pijn en tweedracht rond de Hedwigepolder een gezamenlijk Vlaams-Nederlands plan werd geboren om de hele streek nieuw leven in te blazen, in de lage landen 2021/2

Creatief met corona: good practices uit de cultuursector in Nederland en Vlaanderen’, verslag van het netwerkmoment van de Vlaams-Nederlandse samenwerking, op de lage landen, 5 mei 2021

“Kampioen pretentieuze praat” Over de hoogmoed van de Europese Unie, in Wilfried lente 2021

“We moeten afscheid nemen van de natuurlijke Noordzee” Over de vraag of het Nederland en Vlaanderen gelukt is te voldoen aan het Duurzame Ontwikkelingsdoel tegen 2020 de zee- en kunstecosystemen op duurzame wijze te beschermen, in de lage landen 2021/1

“Alleen het aanpakken van de marktpositie is onvoldoende” Over de pogingen van de Europese Commissie big tech aan banden te leggen, gastbijdrage voor het Rathenau Instituut, 11 maart 2021

“Waterstof: de rockster van de duurzame economie?” Over de religieuze trekjes van het geloof in waterstof en de noodzaak van een open debat over de mogelijkheden en beperkingen van deze technologie, gastbijdrage voor het Rathenau Instituut, 5 februari 2021

“Niet begrijpen, niet oordelen, ondergaan” Bespreking van De tuinen van Buitenzorg van Jan Brokken op de lage landen, 4 februari 2021

“Killer robots. Waarom internationale afspraken nodig zijn” Over de snelle ontwikkeling van dodelijke autonome wapens en het moeizame gevecht om deze aan banden te leggen, gastbijdrage voor het Rathenau Instituut, 4 januari 2021

“Werk aan de winkel voor een schoon Europa” Over de lange, hobbelige weg naar een uitbanning van giftige chemicaliën, gastbijdrage voor het Rathenau Instituut, 27 november 2020

“Hoe België Congo geen beschaving maar onderdrukking en uitbuiting bracht” Bespreking van het boek Koloniaal Congo in de lage landen, 11 november 2020

“Een schaamtevol verlangen een internationale Belg te zijn” Column over mijn ervaringen als Nederbelg in Wilifried herfst 2020

“Een oplossing op zoek naar draagvlak: opslag van CO2” Waarom een maatschappelijk debat over een omstreden technologie waarvan de burgers de kosten moeten dragen broodnodig is, gastbijdrage voor het Rathenau Instituut, 27 oktober 2020

“België hoopt op een wonder” Over de nieuwe Belgische regering in De Groene Amsterdammer, 30 september 2020

“Hoe vult Europa het verlangen naar technologische soevereiniteit in?” Over het nieuwe buzzwoord in Brussel, gastbijdrage voor het Rathenau Instituut, 30 september 2020

“Men is hier supercynisch” Hoe corona de Belgische ziekte heeft verergerd, in De Groene Amsterdammer, 30 september 2020

“De bede tot onze wortels” Over Luuk Gruwez’ verlangen dat niets ophoudt, in de lage landen, 25 augustus 2020

“Laten we ons wapenen met kennis en diplomatie” Waarom een geloofwaardige Europese defensiepolitiek een gemeenschappelijke visie vergt op wat de grootste veiligheidsdreigingen zijn en welke militaire capaciteiten Europa in antwoord daarop dient te ontwikkelen, gastbijdrage voor het Rathenau Instituut, 27 augustus 2020

“Voorbij de steun aan aardappelen, vlees en bieten” Hoe het Europese landbouwbeleid en de Green Deal botsen, gastbijdrage voor het Rathenau Instituut, 24 juli 2020

“Democratisch debat vergt meer dan bestrijding desinformatie” Waarom de Europese Commissie zich in de strijd rondom de juiste aanpak van de coronacrisis beter niet opstelt als neutrale scheidsrechter van feit en fictie, gastbijdrage voor het Rathenau Instituut, 25 juni 2020

“Betrek burgers en wetenschappers van allerlei pluimage bij de coronacrisis” Waarom het noodzakelijk is de eenzijdige focus op virologische en medische kennis te doorbreken, gastbijdrage voor het Rathenau Instituut, 14 mei 2020

“De lokroep van de wolven” Over Belgische oorlogsherinneringen in grijstinten, in De Groene Amsterdammer, 15 april 2020

“Je haalt stemmen met prietpraat” Over Bëlgie als (mislukt?) laboratorium voor Europa, in De Groene Amsterdammer, 25 maart 2020

“Bannen, behouden of bewerken?” Over wat te doen met “foute boeken”, in de lage landen 2020/1

De stille pen

De stille kracht om het geloei te weerstaan. Een apologie en Nieuwjaarswens

Het bos is bescherming, de bomen zijn mijn vrienden. Om te ontsnappen aan de jongens die mijn arm op de rug wringen, loop ik in de pauzes het bos achter het schoolplein in. In de donzende geluideloosheid tussen de eiken voel ik mij veilig. Nu nog, decennia later, verlang ik op van die dagen waarop …

Hoe David Van Reybrouck van een poffertje proeft en het Nederlandse zelfbeeld corrigeert

874,80 euro. In september 2020 veroordeelde een rechtbank in Den Haag de staat tot het betalen van deze schadevergoeding aan de zoon van Abubakar Lambogo. Nederlandse soldaten hadden de verzetsstrijder uit het Indonesische Zuid-Sulawesi in maart 1947 vermoord en zijn hoofd op een paal gespietst om de bevolking angst aan te jagen. De zoon weigerde …

Kijken en luisteren in het land van bloed en honing, het Europese voorland

Op de plattegrond van Mitrovica die Irene van der Linde op de balie van hotel Northside ziet liggen, is het zuidelijke deel van de stad een witte vlek. De mensen die er wonen zijn van de kaart geveegd. De rivier Ibar die door de plaats in het noorden van Kosovo loopt, scheidt de Albanese en …