Recente publicaties

‘Ministers Ducarme en Clarinval hielpen Belgische boeren om een verbod op pesticiden te omzeilen’, onderzoek naar de ontheffingen voor neonicotinoïden in Knack

‘In Bricoland’, reportage over oude landschappen en nieuwe natuur in het achterland langs de Vlaams-Nederlandse grens in Wilfried

“Hoe de grens verdwijnt in het Verdronken Land van Saeftinghe”, een reportage over hoe uit de pijn en tweedracht rond de Hedwigepolder een gezamenlijk Vlaams-Nederlands plan werd geboren om de hele streek nieuw leven in te blazen, in de lage landen

Creatief met corona: good practices uit de cultuursector in Nederland en Vlaanderen’, verslag van het netwerkmoment van de Vlaams-Nederlandse samenwerking, op de lage landen

“Kampioen pretentieuze praat” Over de hoogmoed van de Europese Unie, in Wilfried

“We moeten afscheid nemen van de natuurlijke Noordzee” Over de vraag of het Nederland en Vlaanderen gelukt is te voldoen aan het Duurzame Ontwikkelingsdoel tegen 2020 de zee- en kunstecosystemen op duurzame wijze te beschermen, in de lage landen

“Alleen het aanpakken van de marktpositie is onvoldoende” Over de pogingen van de Europese Commissie big tech aan banden te leggen, gastbijdrage voor het Rathenau Instituut

“Waterstof: de rockster van de duurzame economie?” Over de religieuze trekjes van het geloof in waterstof en de noodzaak van een open debat over de mogelijkheden en beperkingen van deze technologie, gastbijdrage voor het Rathenau Instituut

“Niet begrijpen, niet oordelen, ondergaan” Bespreking van De tuinen van Buitenzorg van Jan Brokken op de lage landen

“Killer robots. Waarom internationale afspraken nodig zijn” Over de snelle ontwikkeling van dodelijke autonome wapens en het moeizame gevecht om deze aan banden te leggen, gastbijdrage voor het Rathenau Instituut

“Hoe België Congo geen beschaving maar onderdrukking en uitbuiting bracht” Bespreking van het boek Koloniaal Congo in de lage landen

“Werk aan de winkel voor een schoon Europa” Over de lange, hobbelige weg naar een uitbanning van giftige chemicaliën, gastbijdrage voor het Rathenau Instituut

“Een schaamtevol verlangen een internationale Belg te zijn” Column in Wilifried over mijn ervaringen als Nederbelg

“Een oplossing op zoek naar draagvlak: opslag van CO2” Waarom een maatschappelijk debat over een omstreden technologie waarvan de burgers de kosten moeten dragen broodnodig is, gastbijdrage voor het Rathenau Instituut

“België hoopt op een wonder” Over de nieuwe Belgische regering in De Groene Amsterdammer

“Hoe vult Europa het verlangen naar technologische soevereiniteit in?” Over het nieuwe buzzwoord in Brussel, gastbijdrage voor het Rathenau Instituut

“Men is hier supercynisch” Hoe corona de Belgische ziekte heeft verergerd, in De Groene Amsterdammer

“De bede tot onze wortels” Over Luuk Gruwez’ verlangen dat niets ophoudt, in de lage landen

“Laten we ons wapenen met kennis en diplomatie” Waarom een geloofwaardige Europese defensiepolitiek een gemeenschappelijke visie vergt op wat de grootste veiligheidsdreigingen zijn en welke militaire capaciteiten Europa in antwoord daarop dient te ontwikkelen, gastbijdrage voor het Rathenau Instituut

“De lokroep van de wolven” Over Belgische oorlogsherinneringen in grijstinten, in De Groene Amsterdammer

“Voorbij de steun aan aardappelen, vlees en bieten” Hoe het Europese landbouwbeleid en de Green Deal botsen, gastbijdrage voor het Rathenau Instituut

“Je haalt stemmen met prietpraat” Over Bëlgie als (mislukt?) laboratorium voor Europa, in De Groene Amsterdammer

“Democratisch debat vergt meer dan bestrijding desinformatie” Waarom de Europese Commissie zich in de strijd rondom de juiste aanpak van de coronacrisis beter niet opstelt als neutrale scheidsrechter van feit en fictie, gastbijdrage voor het Rathenau Instituut

“Bannen, behouden of bewerken?” Over wat te doen met “foute boeken”, in de lage landen

“Betrek burgers en wetenschappers van allerlei pluimage bij de coronacrisis” Waarom het noodzakelijk is de eenzijdige focus op virologische en medische kennis te doorbreken, gastbijdrage voor het Rathenau Instituut